onsdag 2 augusti 2023

Sörmlandsleden Ramsjöhultslingan (delvis etapp 27)

Vi tog ett par dagar i Katrineholm för att komplettera vandringen på Sörmlandsleden med de delar vi inte ännu gått, så det blev en dag med etapp 27:1 och sen vidare en förmiddag med att vandra Ramsjöhultslingan

Ramsjöhult ligger i sydöstra delen av Katrineholm, här finns en rundslinga på 7 km genom skogen som i syd går en kort stund på etapp 27. Vi tog bilen till friluftsanläggningen Ramsjöhult som drivs av Friluftsfrämjandt. Vi valde att gå motsols så vi började gå längs en gammal skogsväg genom en skog med spår av träkolsproduktion och även modernt skogsbruk. Så här i november var det väldigt blött i skogen och nästan svårt att ta sig fram vid några partier. 

Leden passerar genom Stora Mossen via spänger, det var en fin upplevelse en sån där riktigt grå och dimmig novemberdag. Längst i söder där slingan passerar etapp 27 finns ett vindskydd där vi stannade till en stund. Leden fortsätter sen upp via små skogssjöar tillbaka till friluftsgården. Det här är inte en orörd skog med den typ av vilda naturupplevelse utan mer en brukad skog som bjuder på en del kulturhistoria - kolbottnar, fångstgropar, åkermarker etc. Med rätt förväntningar kan det här bli en riktigt trevlig skogspromenad. 


Läs om fler vandringar vi gjort längs Sörmlandsleden:
Sörmlandsleden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar