torsdag 30 juli 2015

Borgvik och vandring längs Skans 113

Det går ju inte att låta bli att berätta om Skans 113. Jag måste erkänna att det var en slump att vi hittade hit. Vi åkte på morgonen från Karlstad för att besöka Sliperiet i Borgvik, ett kombinerat konstgalleri och restaurang. På väg till Borgvik så stannade vi vid en avrättningsplats (geocache så klart)... Där Britta avrättades 1760 för barnamord fast det egentligen borde ha varit pappan (officer) som skulle bränts som inte tog hand om sin familj.


Efter besöket på Sliperiet med vackra bilder och konstverk så skulle vi ta en promenad runt Borgvik för att besöka kyrkan, hyttruinen och handelsboden med mera.

... men bredvid vägen så satt det en liten obetydlig skylt som pekade på Skans 113 och en vandringsled längs skansen. Vem kan motstå detta?? Dessa befästningar byggdes efter att Tyskland ockuperat Norge våren 1940.
Vi fick både se en massa draktänder, skyttevärn och lite kantareller.

"Skans 113 ingick i den södra delen av den s k huvudställningen som var en starkt utbyggd försvarslinje i det inre av Värmland. Skansen är uppdelad i två bataljonsomården. Det första sträcker sig från Borgvikssjön till gården Nya Takene och det andra från gården fram till Lilla Värmeln.

Skans 113 byggdes till största delen ut under senare delen av kriget, vilket avspeglar sig något i anläggningarna. Skansen är uppförd enligt 1000-standard, vilket innebär att de flesta skyddsrum bara har splitterskyddad täckning. Vidare är pansarhindren byggda i betong och gevärsvärnen konstruerade av betongplank. Karaktäristiskt för en 1000-anläggning är även avsaknaden av ett flertal tyngre pjäsvärn. De som finns i skansen uppfördes redan under 1940-41.

Sammanlagt finns inom bataljonsområdet omkring 150 gevärsvärn med tillhörande värngångssystem. Norr om Sliperiet sträcker sig ett längre värngångssystem längs pansarhindren.  Norr om Kungskvarnen ligger 2 pjäsvärn, en kg-hatt och ett kulsprutevärn typ I. Kg-hatten är av en ovanlig konstruktion och den enda av sin typ som lokaliserats under inventeringen av värn i Värmland.

Skans 113 är till stora delar välbevarad och samtidigt ett ovanligt exempel på anläggningar som bevarats i anslutning till bebyggelse, Skansen är belägen inom riksintresseområdet för kulturminnesvården.".


Texten från Hembygdsföreningen i Borgsvik.

Stigen är ju tyvärr inte alltför välanvänd

Var det här en bra ide???

Draktänder så långt ögat kan se

Kulsprutevärn med den lite mindre observationsöppningen

Öppet och som om det vore nytt
Tillbaka i Borgvik så besökte vi både hyttruin och handelsbod innan vi åkte tillbaka till Karlstad.

Hyttruin (en av de många vi sett) i fint skick

Handelsboden (vi köpte en keramikknapp...)

Och så slutligen en kaffe i hamnen

/CJ

Länkar
Skans 113
Skans 113 Borgvik
Beredskapstiden i Borgvik
Sliperiet
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar